Vật lý 9 - Chương II : ( Điện tử học ) - Trao đổi chuyên môn

Chuyên đề 7: Quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 5 - Lượt xem: 200
(Bản chuẩn)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng - Gửi ngày: 20/11/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.