Vật lý 9 - Chương I : ( Điện học ) - Trao đổi chuyên môn

Chuyên đề 2 Điện trở - Định luật ôm

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 2 - Lượt xem: 161
(Bản chuẩn)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng - Gửi ngày: 23/08/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.