Vật lý 12 - Chương II : ( Dao động cơ ) - Trao đổi chuyên môn

Dang 1 cac dai luong trong phuong trinh dao dong dieu hoa

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 3 - Lượt xem: 221
(Bản chuẩn)

Tác giả: phạm thị dung - Gửi ngày: 22/11/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.