Vật lý 9 - Chương I : ( Điện học ) - Trao đổi chuyên môn

Chuyên đề 4-Điện trở dây dân phụ thuộc kích thước và bản chất vật dẫn

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 5 - Lượt xem: 144
(Bản chuẩn)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng - Gửi ngày: 29/08/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.