Vật lý 11 - Chương VII : ( Mắt. Các dụng cụ quang học ) - Trao đổi chuyên môn

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DỊCH CHUYỂN VẬT - ẢNH TRƯỚC THẤU KÍNH

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 24 - Lượt xem: 224
(Bản chuẩn)

Tác giả: hoang van chien - Gửi ngày: 11/06/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.