Vật lý 12 - Chương II : ( Dao động cơ ) - Bài tập cơ bản

bài tập sóng dừng

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 3 - Lượt xem: 498
(Bản chuẩn)

Tác giả: Bùi Bảo Châu - Gửi ngày: 01/11/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.