Vật lý 10 - Chương I : ( Động học chất điểm ) - Trao đổi chuyên môn

10.1.6_ Chuyên đề 5 Tính tương đối của chuyển động- Công thức cộng vận tốc

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 2 - Lượt xem: 192
(Bản chuẩn)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng - Gửi ngày: 30/09/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.