Vật lý 9 - Chương I : ( Điện học ) - Trao đổi chuyên môn

Chuyên đề 5 Hệ thống phần Định luật Ôm- Điện trở dây dẫn

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 5 - Lượt xem: 163
(Bản chuẩn)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng - Gửi ngày: 11/09/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.