Vật lý 10 - Chương I : ( Động học chất điểm ) - Trao đổi chuyên môn

10.1.5_ Chuyên đề 5 Chuyển động tròn đều

Số bình luận: 0 - Lượt tải: 1 - Lượt xem: 180
(Bản chuẩn)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng - Gửi ngày: 30/09/2017

Bản xem trước

Cần đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.