Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Kết thúc việc nhận bài các trò giải bài tập từ A.5.1 đến A.5.14. Các trò xem hướng dẫn các bài trên đã được kích hoạt trở lại; tiếp tục giải bài từ A.5.15.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.