Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Lưu ý: -Bài giải A.7.2 của Phạm Thế Công và Bùi Hồng Sơn gửi không đúng thời gian qui định.

           -Bài A.7.3 của Bùi Hồng Sơn, Nguyễn Thu An  chờ kích hoạt vào 5/3/2016.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.