Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Cám ơn thầy Anh Thơ đã cung cấp 30 đề bài tập của thầy Đoàn Văn Lượng. Học sinh luyện chắc 30 đề này (cùng các bài tập khác) sẽ củng cố vững chăc kiến thức để có kết quả bài thi tốt.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.