Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Kể từ 1/1/2017, nếu bạn đăng ký TK không thành công thì cần alo cho Quản trị mạng theo số ĐT liên hệ ở phía dưới mới được hỗ trợ kích hoạt.

Trân trọng!

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.