Nội dung ý kiến

Nguyễn Ngọc Hùng

Bạn dùng phương pháp nào trong Ba phương pháp xác định số vân sáng ở khoảng giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.