Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Bài đăng, ý kiến  trao đổi hay comment đều được kích hoạt hiển thị bởi Admin.

  Vì Admin định giờ online nên nếu thấy bài mình đăng hay ý kiến của mình chậm hiển thị thì chúng ta đừng nôn nóng nhé, 

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.