Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Thường là mỗi ngày 2 lần, quản trị viên hỗ trợ những bạn đăng ký tài khoản cá nhân mà không kích hoạt được bởi các lí do chính đáng.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.