Nội dung ý kiến

Nguyễn Thị Thu Phương

Đăng thêm đề đi thầy ơi =)))))

File đính kèm:

Luôn lắng nghe và hiểu! Và cứ 3 ngày thầy sẽ sưu tầm 1 đề hoặc nhờ đồng nghiệp gửi thêm đề giúp các trò luyện tập.

File đính kèm:

yes con cảm ơn ạ :)

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.