Nội dung ý kiến

Nguyễn Ngọc Hùng

Bùi Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thu Phương, và Phạm Ngọc Mai đã đăng lời giải bài tập A.6.1 lên trang web. Tuy nhiên để các bạn khác tiếp tục giải và đăng  bài nên thầy sẽ kích hoạt các bài này cùng bài chữa của thầy vào 10/1/2016. 

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.