Nội dung ý kiến

Phạm Thế Công

Em thưa thầy, em mới gửi phần giải bài tập a.9.3 không biết thầy đã nhận được chưa ạ?
 

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.