Nội dung ý kiến

Nguyễn Ngọc Hùng

Bạn dùng phương pháp nào trong Hai  phương pháp xác định số vân tối, vân sáng trên một đoạn MN?

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.