Nội dung ý kiến

Nguyễn Ngọc Hùng

Bài tập A.6.1 sẽ có hướng dẫn giải  vào khoảng 10/1/2016. Trong tời gian chờ,10  bạn lớp 12 Toán và 12 Tin gửi bài giải sớm nhất sẽ có thưởng.

File đính kèm:

Tệp đính kèm bài tập A.1.6 đây

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.