Nội dung ý kiến

Nguyễn Ngọc Hùng

Ngày 20/3 Thầy levy gửi  đề cương ôn tập. Thầy  và các thầy cô  khác có thể cho học sinh  giải bài gửi đăng. Cứ 2 ngày Quản trị mạng sẽ kích hoạt 1 lần những bài giải các đề trong đề cương mà trước đó chưa có người đăng.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.