Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

           Các thầy cô gửi đề bài lên để học sinh làm, cần có biện pháp để học sinh tham gia viết lời giải như cách làm của thầy Phương trong thời gian vừa qua.

           Các trường hợp khác tham gia gửi đăng bài tập để mọi người tham khảo thì ít nhất có đáp số và tốt nhất là có lời giải kèm theo.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.