Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Đến ngày 23/2 mới có Phương, Mai (12Tin), B.H.Sơn (12Toán) tải bài thi thử  Chuyên ĐHSP Hà Nội, THPT Nam Khoái Châu, 5/3 hạn cuối đăng lời giải các bài tập này.

Chưa có bạn nào tải bài tập A.7.1; .A.7.2 (27/2 hạn cuối đăng lời giải); A.7.3 (5/3 hạn cuối đăng lời giải).

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.