Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Khi trao đổi hay commen có đính kèm file, động  tác cần làm như khi Gửi bài lên, đó là:

1- Chọn file (chọn, mở từ máy tính ).

2-Nhấn nút Tải

3-Khi thấy thông báo đã tải 100% thì nhấn Lưu lại.

4-Nhấn nút Gửi ý kiến 

File đính kèm:

chào Thầy ,tôi đã làm như Thầy chỉ dẫn.Trang Web hay.Chu đáo!

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.