Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Ban quản trị thay mặt các em học sinh lớp 12 đang ôn thi THPT  cám ơn thầy Lê Phương (Đà Nẵng). Nếu có thể thầy bôi màu các đáp án đúng ở một số đề còn chưa  đánh dấu và gửi lại thì trên cả tuyệt vời đối với học sinh.

File đính kèm:

đã gửi đáp án

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.