Nội dung ý kiến

Nguyễn Ngọc Hùng

Các bài giải bài tập A.6.2 đã được đăng;  các bạn  đối chiếu kết quả và tiếp tục giải đến 28/1/2016 các bài tập từ A.6.3 đến A.6.6

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.