Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Ngày 28/2/2016 ngừng kích hoạt  bài giải mới các bài tập A.7.1 và A.7.2. Tiếp tục nhận bài giải bài tập A.7.3 và bài thi thử THPT Chuyên ĐHSP HN, THPT  Nam Khoái Châu đến 5/3/2016.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.