Giới thiệu


QUY ĐỊNH VỀ VIẾT VÀ GỬI BÀI

         Bài viết của giáo viên và học sinh thuộc chương trình Vật lý  phổ thông, thực hiện theo qui định:

        1. Về Chuyên môn:  Đảm bảo yêu cầu cơ bản, chính xác, có nâng cao.

       2. Về Nội dung: Ở tất cả các chuyên mục, cần có sự đổi mới, sáng tạo. Nếu tham khảo các bài viết trên các trang báo điện tử khác, tác giả nên ghi rõ nguồn hoặc chỉnh sửa cho phù hợp.

       Với chuyên mục Trao đổi chuyên môn: Các bài viết hướng tới việc chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, phương pháp dạy một bài, một phần kiến thức trọng tâm..... các giáo án, các bài hệ thống hóa kiến thức nhằm nâng cao năng lực tư duy, tạo hứng thú học tập cho học sinh...

      Với các chuyên mục bài tập (bao gồm bài tập cơ bản, bài tập hay và khó), chuyên mục Đề kiểm tra- Đề thi: tập trung vào các bài tập thuộc pham vi kiến thức của chương,  hoặc các bài tập tổng hợp kiến thức từ các lớp dưới, chương trước tới chương hiện tại.  Mọi bài tập, đề kiểm tra, đề thi cần có lời giải chính xác kèm theo, ít nhất có đáp số.

       3- Về thao tác: Chọn đúng lớp, đúng chương, đúng chuyên mục gửi bài. 

       Sử dụng định dạng .doc tránh dùng định dạng .docx cho phù hợp đại đa số máy tính của giáo viên và học sinh.

      4- Trách nhiệm: Không lợi dụng bài viết phục vụ những việc ngoài chuyên môn; chịu trách nhiệm về ngôn từ trước cộng đồng mạng và pháp luật của Nhà nước.

       Những bài viết sai quy định sẽ không được đăng, nếu phát hiện sau khi đã đăng thì bài viết sẽ bị xoá và tùy theo mức độ có thể bị khóa địa chỉ của thành viên.

            Trân trọng.

              Nhóm quản trị.

Các bài khác